Pfizer EUA – Provider [Maroon Cap EUA] – 06.17.2022