Pfizer EUA – Recipient [Maroon Cap EUA] – 06.28.2022